Drodzy Uczniowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie literackim „Kilka kartek z dziennika, pamiętnika – mój opis przeżyć wewnętrznych”

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do wyrażenia swoich emocji, przeżyć i uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych na tle wydarzeń życia codziennego.

Warunki konkursu:

Czytaj więcej...

ogłoszenie GW 23.10 SP51

ogłoszenie 51

Plakat Telefon Zaufania 800080222

ogłoszenie GW 25.09 SP51

Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebrania klasowe, które poprzedzą ogólne spotkania z Dyrekcją Szkoły (sala teatralna).

 

19 września 2019r.(czwartek) - godz. 17.00 - klay I - III

20 września 2019r.(piątek) - godz. 17.00 - klasy IV-VIII

Uwaga Rodzice ubiegający się o stypendium szkolne!

Od 1 sierpnia 2019r. pomoc materialna dla uczniów obejmująca stypendia szkolne i zasiłki szkolne będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej MOPR Białystok.

www.mopr.bialystok.pl