Drodzy Uczniowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie literackim „Kilka kartek z dziennika, pamiętnika – mój opis przeżyć wewnętrznych”

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do wyrażenia swoich emocji, przeżyć i uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych na tle wydarzeń życia codziennego.

Warunki konkursu:

 

  1. Praca niekoniecznie ma odzwierciedlać własne przeżycia, może być opisem przeżyć wymyślonego bohatera, ale powinna „wyrażać emocje, uczucia które targają umysłem młodego człowieka.”
  2. Prace oceniane będą za szczerość wypowiedzi i różnorodność opisanych emocji. Konieczne jest też zachowanie formy pamiętnika lub dziennika.
  3. Ocenie nie będzie podlegał poziom językowy, ortografia i estetyka pracy (jednak praca powinna być czytelna).
  4. Objętość i forma zapisu (pismo ręczne, druk) dowolne, mile widziane własne ilustracje i przypisy.
  5. Prace należy podpisać jedynie pseudonimem (godłem), natomiast imię, nazwisko oraz klasę do wiadomości organizatora podać na oddzielnej kartce.
  6. Prace złożyć w terminie do 29 listopada do biblioteki szkolnej lub pedagoga.
  7. Jury powołane przez organizatora wyłoni zwycięzców, ale wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami i dyplomami.

Organizatorzy: biblioteka, terapeuta, pedagog szkolny