Badanie ankietowe „Żywienie dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Miasta Białegostoku w tym ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi”.


Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.
Celem ankiety jest pozyskanie informacji z obszaru problematyki żywienia w placówkach oświatowych miasta Białegostoku. Informacje, które uzyskamy pozwolą ukierunkować działania zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie. Jednocześnie zapewniamy, że badanie jest poufne, a zatem prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi. Ankietę  przygotował: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, przedstawicielami wyższych uczelni naszego miasta oraz praktykami zajmującymi się tematyką żywienia.

Prosimy o  wypełnienie poniższej ankiety:

Ankieta skierowana do Rodziców szkół podstawowych:
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/712649?lang=pl

Ankieta skierowana do Uczniów.
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/264222?lang=pl

Dziękujemy.