Zbiórka w Dniu Papieskim


SAM 167314 października, w XVIII Dniu Papieskim, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy SP 51 przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na stypendia dla zdolnej, niezamożnej młodzieży pochodzącej z niewielkich miejscowości. W Archidiecezji Białostockiej Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ma 47 stypendystów.