Akcja sadzenia żonkili w ramach kampanii "Pola Nadziei"


20171020 162955 resized

Pola Nadziei to kampania, w ramach której młodzi wolontariusze naszej szkoły posadzili żonkile. Są one międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia. Celem prowadzonej akcji jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.