XIII Dzień Papieski pt. ”Jan Paweł II – Papież Dialogu”


 

DSC05366Dnia 16.10.2013 odbył się uroczysty apel z okazji XIII Dnia Papieskiego pt. ”Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Uczniowie pod kierunkiem Pani Ewa Panasewicz i Pana Roberta Rybickiego przygotowali część artystyczną. Zaprezentowana została także prezentacja multimedialna pt. „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.

Błogosławiony Jan Paweł II nauczał, że dialog, to taka rozmowa między ludźmi, podczas której rozmawiający szukają wzajemnego zrozumienia, szanują przy tym swoją wolność i godność.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej


 

den07Dnia 14  października b.r. w naszej szkole – jak co roku – odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. W obecności licznie przybyłych uczniów i rodziców p. Ewa Kalicka przypomniała krótką historię powstania Komisji Edukacji Narodowej, jej zasługi dla rozwoju kultury polskiej oraz edukacji polskich dzieci i młodzieży. Pani dyrektor Małgorzata Gwaj – Szastaj złożyła wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły serdeczne podziękowania za trud i codzienne zaangażowanie w pracę z dziećmi oraz życzyła dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Czytaj więcej...

Debata Sportowego Okrągłego Stołu


 DSC05290W dniu 8 października 2013r. została przeprowadzona Debata Sportowego Okrągłego Stołu. Debatę poprowadziła pani Edyta Marczuk – Ługowska – koordynator programu „WF z klasą”. W debacie uczestniczyła pani wicedyrektor Barbara Choińska, Samorząd Uczniowski, przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas – wolontariusze wraz z opiekunem – Agnieszką Perkowską.

            Debatę otworzyła pani wicedyrektor, życząc owocnej pracy oraz zaznaczyła, iż jest to pierwszy Okrągły Stół w historii naszej szkoły. Podkreśliła, że uczniowie mogą swobodnie  wyrazić swoją opinię czy pomysł na nowoczesne i mądre lekcje wychowania fizycznego.

Czytaj więcej...

Dzień Chłopaka


30 wrześSDC14180nia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 51 w Białymstoku obchodziliśmy Dzień Chłopaka. W tym dniu panowała niecodzienna atmosfera. Po korytarzach paradowali elegancko ubrani chłopcy. Dziewczęta składały swoim kolegom życzenia.

Z okazji tego święta Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka. Wszystkie dziewczęta wybierały ze swoich klas najsympatyczniejszego chłopaka. Każdy nich otrzymał gromkie brawa, dyplom oraz mały upominek.

Najsympatyczniejsi z poszczególnych klas:

 

Czytaj więcej...

XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru


 

marsz066 września odbył się XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

Szkołę Podstawową nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku reprezentował poczet sztandarowy, którego opiekunem był pan Robert Rybicki. W marszu wzięli udział uczniowie klasy VIa, VI b, VI c wraz z wychowawcami: p. Edytą Ługowską- Marczuk, p. Edytą Sacharewicz i p. Krystyną Wojtecką.

 

Czytaj więcej...