Wizyta Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w naszej szkole.


IMG 1364

Dnia 15 kwietnia 2015r. Szkołę Podstawową Nr 51 w Białymstoku odwiedził Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski. Już przed szkołą naszego gościa powitała pani Dyrektor z dziećmi, które przyprowadziły go za rękę do szkoły. Tam czekali pozostali uczniowie, nauczyciele i pracownicy. Ksiądz Biskup uczestniczył w spotkaniu z uczniami, którzy powitali go bardzo serdecznie i zaprosili go do naszej społeczności szkolnej, poprzez podarowanie mu naszego krawatu z logo szkoły. Ksiądz Arcybiskup odpowiedział na kilka pytań uczniów, którzy m.in. pytali o sporty, jakie Biskup uprawiał; ulubione ciasto; co w pracy w naszej Archidiecezji ksiądz Biskup lubi najbardziej, a czego nie lubi i wiele innych. Następnie ksiądz Arcybiskup spotkał się z Dyrekcją i nauczycielami, do których skierował słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego.

Ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.