Szkoła Podstawowa nr 51 należy do najnowocześniejszych placówek oświatowych na terenie miasta. Jest usytuowana na osiedlu "Bagnówka" i wyróżnia się nowoczesną architekturą oraz pięknym położeniem.sp51-d

1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa nr 51 zainaugurowała swoją działalność. Dzień ten był ukoronowaniem wieloletnich oczekiwań mieszkańców pobliskich osiedli na możliwość uczęszczania ich dzieci do szkoły położonej jak najbliżej miejsca zamieszkania. Szkoła liczyła 9 oddziałów, naukę rozpoczęło w nich 214 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 30 osób, pracowników administracji 18. Otrzymaliśmy do dyspozycji nowe sale lekcyjne, nowe pomieszczenia administracyjne i przestronne szkolne korytarze. Stanowi to jedną trzecią całkowitej powierzchni zaplanowanej tu szkoły. 

Dnia 13 grudnia 2003 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia naszej szkoły. Ten wielki dzień rozpoczął się uroczystymi Mszami Św. w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz w Cerkwi Św. Sofii. Władze miasta w obecności grona pedagogicznego oraz licznie zaproszonych gości dokonały oficjalnego otwarcia szkoły, przecinając wstęgę. Nastąpiło poświęcenie sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń szkoły. Ekscelencja Arcybiskup Wojciech Ziemba, Ekscelencja Arcybiskup Jakub uroczyście poświęcili krzyże oraz ikony do wszystkich sal lekcyjnych.

Dnia 1 września 2004 r. rozpoczęliśmy drugi rok nauki w szkole. Rodzina nasza powiększyła się o 54 uczniów oraz 10 nowych pracowników szkoły.

1 września 2005 r. Szkoła Podstawowa Nr 51 rozpoczęła trzeci rok działalności. W tym roku nasza placówka powiększyła się o wielu nowych uczniów i pedagogów. Mamy 285 uczniów uczących się w 13 klasach oraz 57 osób kadry, w tym 15 pracowników administracji i obsługi oraz 42 nauczycieli.

Rokrocznie obchodzimy wiele uroczystości wpisanych w nasz kalendarz, m.in.: Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Rocznicę Poświęcenia Szkoły, Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego, Jasełka Bożonarodzeniowe, Choinkę, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Kobiet, Marsy Godności Osób Niepełnosprawnych, Festyn Rodzinny- Dzień Dziecka. Skoro jesteśmy placówką z oddziałami integracyjnymi, uczestniczymy również w Festynach Szkół Integracyjnych, Spartakiadach, Regionalnych Przeglądach Grup Teatralnych, w Międzyszkolnych Przeglądach Pieśni Patriotycznych, spotkaniach integracyjnych "Śpiewajmy razem, tańczmy razem". Na różne uroczystości szkolne zapraszamy również dzieci z Podlaskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel", a także podopiecznych i wychowawców Warsztatów Terapii Zajęciowej.

4 września 2006 r. Szkoła Podstawowa Nr 51 rozpoczęłą czwarty rok swojej działalności. Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęło 289 uczniów uczęszczających do 14 klas, w tym 6 klas integracyjnych. W placówce naszej pracowało w tamten czas 61 osób kadry, z czego 16 pracowników administracji oraz 45 nauczycieli. Jesteśmy szkołą bez barier, przystosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Prowadzimy klasy integracyjne na poziomie edukacyjnym I i II etapu szkoły podstawowej. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców, któremu staramy się sprostać ciągle doskonaląc swój warsztat pracy.

Trzy lata temu nawiązaliśmy współpracę na poziomie edukacyjnym z Polską Szkołą na Litwie w Bogumiliszkach. Konsekwencją, której ma być wzrost poziomu nauczania, walory poznawcze i kulturowe oraz świadomość współistnienia w integrującej się Europie. W ramach tej współpracy realizujemy projekt edukacyjny "Tradycje kulturowe - co nas łączy?", który w roku 2005 zajął I miejsce na Forum Szkół w Białymstoku.