TyszkaNazywam się Halina Tyszka i pełnię w naszej szkole funkcję mediatora.

Do moich zadań należy, m.in.:

  • pośredniczenie w konflikcie między uczniami lub między uczniem  i nauczycielem,
  • pomoc w osiągnięciu wspólnego porozumienia,
  • ułatwianie komunikacji,
  • uświadamianie praw każdej ze stron konfliktu.

 

Mediacje mają na celu:

  • bezprzemocowe rozwiązywanie problemów,
  • uczenie szacunku i tolerancji wobec innych ludzi,
  • rozładowanie napięć,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji konfliktowej, nie potrafisz dojść z kimś do porozumienia, zgłoś się:

wtorki 12:50- 13:35 pokój nauczycielski

środa 11:30- 11:50 sala 33