Maths Trough Games

Projekt  MATEMATYKA W KREATYWNYCH GRACH - MATHS EN JEUX  - MATHS THROUGH GAMES
logoNasz nowy projekt ma operać się na tworzeniu gier edukacyjnych – matematycznych. Te gry mają jednoczyć dzieci i stymulować je do bycia „aktorami matematyki, a to prowadzi je do przyjęcia naukowego podejścia, a jednocześnie zabawy. Aby osiągnąć cel gry, uczniowie muszą sformułować hipotezy, przetestować i zweryfikować je pod koniec gry.

Matematyka, jest ogólnie przyjęta, jako podstawa / królowa nauk. Jest ona ważną częścią naszego codziennego życia, jeszcze bardziej od czasu pojawienia się informatyki i robotyki. Niemniej jednak, jest to dział, który przeraża wielu ludzi, dorosłych i dzieci ze szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

 erasmus12

Zamenhof’s Dreams

 

Zamenhof ‘s spirit spins around this school

When tired with the maths - think "He didn’t have good"

He invented "Esperanto" which was completely new

cause he wanted everybody to talk to a new one too

 

The dreams of Zamenhof, let's try to meet today

so human to a human was always as a friend,

cause friendship and tolerance are only two words

you turn them into feelings, so we're a better world

 

As running down the hallway to locker of IV c

passing all your colleagues – they're bulling all around

and sometimes you get mad at their crazy tricks

when thinking of the revenge – think to yourself that…

 

The dreams of Zamenhof , let's try to meet today

so human to a human was always as a friend,

cause friendship and tolerance are only the two words

you turn them into feelings, so we're a better world

 

The dreams of Zamenhof , let's try to meet today

so human to a human was always as a friend,

cause friendship and tolerance are only the two words

you turn them into feelings, so we're a better world …

                                                                               by Wiesław Mikś