LEPSZA SZKOŁA


Lepsza Szkoła to ogólnopolski projekt edukacyjny Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. W ramach projektu szkoła realizuje programy „Sesje z plusem” i „Próbny sprawdzian”. Celem programu jest badanie kompetencji matematycznych uczniów. Program składa się ze standaryzowanych testów, dających możliwość obiektywnej oceny postępów uczniów, oraz indywidualnych raportów, które pozwalają porównać wyniki uczniów z wynikami rówieśników w klasie, szkole i kraju. Dzięki tym programom szkoła ma możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu roku, a próbny sprawdzian pokazuje, który typ zadań sprawia uczniom najwięcej trudności.