maski1

Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła realizowała projekt teatralny „A teatr jest po to, aby wszystko było inne niż dotąd”

Celem projektu było wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej. Projekt był też wsparciem szkoły w podejmowaniu działań na rzecz tożsamości ucznia, nauczyciela i rodzica. Wspierał także inicjatywy edukacyjne i kulturalne kierowane do szerokiego grona odbiorców.

Odbiorcami projektu byli uczniowie z dysfunkcjami: z wadą wymowy, z nadpobudliwością psychoruchową, dzieci nieśmiałe, wycofane. Uczniowie, rodzice, nauczyciele mający chęć wspierać projekt. Rodzice pragnący spędzić czas ze swoim dzieckiem. Projekt miał na celu przygotowanie sztuki, w której aktorami będą rodzice, oraz dzieci. Przygotowania do wystawienia sztuki były poprzedzone warsztatami teatralnymi, warsztatami emisji głosu poprowadzonymi przez profesjonalną aktorkę Panią Monikę Zaborowską. Głównym założeniem wspólnych prób, spotkań, dyskusji i warsztatów było ich traktowanie jako przestrzeni wymiany emocji i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, poprzez wspólną aktywność i zabawę.

Przedstawienie było adresowane do odbiorców w różnym wieku (dzieci i dorośli).

Aktorzy występowali w specjalnie uszytych strojach. Spektakl obejrzały dzieci z pobliskich przedszkoli oraz społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 51. Przedstawienie miało charakter uniwersalny, wspierało rodzica w realizacji jego funkcji wychowawczej.

Projekt był też wsparciem szkoły w podejmowaniu działań na rzecz tożsamości ucznia, nauczyciela i rodzica. Zbudowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między dziećmi, rodzicami i nauczycielami; kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie. Kompensacyjna i terapeutyczna rola teatru w stosunku do dzieci mających trudności z wykazywaniem się w innych dziedzinach, dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, z wadami wymowy, nadpobudliwych psychoruchowo. Budowanie swojego świata wartości i wzbogacanie go. Przygotowanie do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych i zawodowych.